Archives for February, 2016

You are here: » 2016 »
งไชยเฉลิมพลหรือธงชัยเฉลิมพล

ธงไชยเฉลิมพลหรือธงชัยเฉลิมพล สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารหาญยามออกรบ

ธงชัยเฉลิมพลเปรียบเสมือนตัวแทนพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารหาญยามออกรบ ส่วนตัวผมนี้ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารมา จึงได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามธงชัยเฉลิมพลมาแล้วทำ ให้เป็นเกียรติยิ่งหนักในชีวิตนี้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเห็นธงชัยเฉลิมพลต่อหน้าตัวเราเอง นับว่าเป็นบุญสูงสุดของชีวิตการรับใช้ชาติแค่เพียงช่วงระยะหนึ่ง จึงทำให้อยากรู้ว่าธงชัยเฉลิมพลนี้มีประวัติที่มา แตกต่างจากธงชาติไทยแบบไหน สำคัญอย่างไร เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันครับ. พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหาร องค์พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพระราชทานแก่หน่วยทหารเป็นคราวๆละหลายธง โดยประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา พระราชพิธีตรึงหมุด ธงชัยเฉลิมพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีนี้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม…
ประวัติ ผู้แต่ง เพลงลาวดวงเดือน

ประวัติ ผู้แต่ง เพลงลาวดวงเดือน

เพลงไทยเดิม เพลงลาวดวงเดือน ก่อนหน้านี้เราผู้ถึงประวัติของเพลงชาติไทยไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเพลงไทยเดิมกันบ้าง ถ้าหากพูดถึงเพลงไทยเดิมของไทยเรานั้น ที่คุ้นหูหรือเคยได้ยินได้ฟังผ่านๆกันมาบ้าง หรือแม่กระทั่งหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีไทยตามโรงเรียนต่างๆก็มักจะใช้ เพลงลาวดวงเดือน มาบรรจุอยู่ในแบบฝึกหัดคนตรีไทยอยู่ด้วย วันนี้จะพูดถึงประวัติความเป็นมาของ "เพลงลาวดวงเดือน" หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เพลงลาวดำเนินเกวียน" กันครับ ใครเป็นผู้แต่งเพลงลาวดวงเดือน? เพลงลาวดวงเดือน ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าแต่งขึ้นใน พ.ศ.ใดแต่มีเรื่องเล่าอยู่ว่า เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ…
เพลงชาติไทย

ประวัติที่มาและต้นกำเนิดของ เพลงชาติไทย

หากพูดถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวสยามของประเทศไทยอย่างแท้ที่สุดแล้ว คงต้องบอกว่าเพลงชาติไทยนี้เป็นสิ่งรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวไว้ในเพลงๆเดียวที่เราได้ยินอยู่ทุกๆวันหรือแม้กระทั่งนักกีฬาฟุตบอลก่อนทำการแข่งขัน หรือการรับเหรียญรางวัลของนักกีฬาเราก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ เผื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนทำการแข่งขัน อีกทั้งเพลงชาติไทยเรานี้ยังบอกถึงการสร้างความรัก ความสามัคคีให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เข้าใจว่าประเทศชาวสยามแบบเรานี้มีบรรพบุรุษกอบกู้เอกราชมาถึงจนทุกวันนี้ โดยมิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อน วันนี้เรานำข้อมูลประวัติของเพลงชาติมาให้ชมว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร. ก่อนจะมีเพลงชาติไทยฉบับแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2431 - 2475 ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้มีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ต่างชาติที่เสด็จเยี่ยมประเทศสยามตามธรรมเนียมสากล แม้เพลงดังกล่าวไม่ใช่เพลงชาติของประเทศสยามอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ก็ถืออนุโลมว่าเป็นเพลงชาติโดยพฤตินัยตามหลักดังกล่าว…